Hur man bokar in sig på ett pass

Klicka på ett pass du vill boka in dig på.
Klicka på ny bokning.
Om du vill boka in dig på flera datum av samma pass. klicka här

Klicka i de datum du vill boka dig för.
Klicka på skapa bokning när du är färdig för att skapa bokningen.
Du är nu bokad på passet. En bokningsbekräftelse skickas till din e-postadress.
För att veta om du är på väntlista. 
Klicka på bokningen där du har bokat (en grön bock), om du är på väntlista har du ett W framför ditt namn. 
Du kommer att få ett mail skickat till dig om du får en plats på passet.