FaR

FaR-ledare Helena LanghardLanghard & Co AB är en certifierad FaR-aktivitetsarrangör. Med fysisk aktivitet på recept får man 10% rabatt på ordinarie priser.

Att vara fysiskt aktiv är en av de viktigaste åtgärderna för att förebygga och behandla sjukdom. Fysisk aktivitet har bevisad effekt vid en mängd olika sjukdomstillstånd, exempelvis högt blodtryck, hjärtkärlsjukdom, diabetes typ 2, bröst- och tjocktarmscancer, artros, depression, övervikt och fetma. De positiva effekterna får du oavsett ålder eller träningsvana. Det är aldrig för sent att börja med fysisk aktivitet.

www.farledare.se