Företag

Friskvård för företag med skräddarsydda friskvårdspaket efter era önskemål.

Fördelar med friskvård

Stillasittande, brist på motion och ohälsosamma vanor är stora hälsorisker som orsakar kostnader för företag. Fördelarna med att investera i de anställdas hälsa och få dem att börja motionera är många, som minskad sjukfrånvaro, bättre effektivitet och koncentrationsförmåga och ökad stresstålighet. Satsningar på personalen gör att de känner sig uppskattade, vilket ökar trivseln och effektiviteten på arbetsplatsen. Företaget får en bra bild utåt.

Träning

Träning bidrar till att bygga starka företag med mindre sjukskrivningar och friskare personal. Friskare personal som mår bra är produktivare och effektivare. Du kan skatte- och avgiftsfritt ge dina anställda möjligheten till enklare slag av motion och träning på arbetsplatsen liksom på särskilda platser som på gym, hos friskvårdsföretag, vid sportanläggning och liknande. Du kan erbjuda din personal skatte- och avgiftsfri personalvårdsförmån i form av motion och annan friskvård av enklare slag och mindre värde. Vad som är av mindre värde finns inte fastställt som belopp men som exempel ryms ett vanligt årskort på gym inom definitionen, för mer information se Skatteverkets hemsida.

Satsa på friskvård för bättre hälsa och ökad livskvalitet!

Friskvård för företag - Langhard Wellness