Qigong

Qigong kommer ursprungligen från Kina och betyder ungefär Träning i att öka sin livsenergi. Qi betyder livsenergi och Gong betyder träning och övning. Karaktäristiskt för Qigong är lugna rörelser för kroppsmedvetenhet och närvaro.

Qigong som är en del av den traditionella kinesiska läkekonsten, är en uråldrig gymnastikform där man genom andningsövningar och harmoniska rörelser aktiverar qi. Genom lugna, harmoniska rörelser får man upp smidighet och känner inre ro och balans.

Att träna Qigong en stund varje dag leder till att hälsan kontinuerligt förbättras. Qigong ger förbättrad cirkulation i kroppen. Man blir piggare och känner sig mer alert. Många vanliga problem som hör samman med vår livsstil kan försvinna, som sömnproblem, mental uttröttning, dåligt minne, svag vilja, dålig koncentration, låg energinivå eller rastlöshet.

Qigong är träning för ökad hälsa och medvetenhet. För många är det ett sätt att hantera stress, bli mer närvarande i kroppen och få ökad rörlighet. Qigong är dokumenterat effektivt för att uppnå bättre hälsa och avspänning.

 

Qigong - Helena LanghardQigong - Helena Langhard