Wellness

Wellness - Helena Langhard

Langhard wellness är ett koncept skapat av Helena Langhard.

Medicinsk yoga

Medicinsk yoga är en terapeutisk yogaform där andningsövningar blandas med långsamma mjuka fysiska övningar, avslappning och meditation. Yogapassen utförs på yogamatta eller sittande på en stol. Inga förkunskaper krävs och du anpassar alla övningar efter dina egna förutsättningar.

Dynamisk yoga

Dynamisk yoga är en fysisk yogaklass för styrka, balans och smidighet. Klasserna innehåller uppmjukande rörelser, kroppsställningar, andningsteknik, meditation samt avslappning. Rörelserna länkas samman med andningen. Dynamisk yoga förenar kropp, själ, sinne och att vara här och nu.

Personlig träning

Personlig träning för att uppfylla dina mål på ett roligt, säkert och effektivt sätt. Träning med inriktning på att komma i form,  bli starkare, snabbare, smidigare, uthålligare, bygga muskler, gå ner i vikt eller bara må bättre.

Begreppet wellness

”Wellness inbegriper ett flerdimensionellt tillstånd att se på och förstå vad hälsa är. Det tar sig uttryck i en av känsla av välbefinnande och upplevd livskvalitet medan exempelvis det biomedicinska begreppet utgår från något negativt, dvs sjukdom där kroppen är sjuk utifrån isolerade delar. Wellness återspeglar istället något positivt omfattande individens alla delar i en helhet, dvs ett holistiskt synsätt utifrån ett mer subjektivt och känslomässigt tillstånd.

Genom att föra samman begreppen wellness och salutogenes inklusive en känsla av sammanhang finns möjlighet att konkretisera hur individen förstår, hanterar och ser meningen med livet. Detta helhetsperspektiv skapar en medvetenhet hos individen om hans/hennes livsuppfattning. Livsuppfattningen inbegriper en samspelande miljö runt individen bestående av bl a familj, arbete, fritid, vilken påverkar individens wellness på gott och ont. Detta samspel skapar en komplex uppsättning av egenskaper i/hos individen såsom attityder, erfarenheter, kunskaper, motiv, värderingar, som gör det möjligt eller inte, att se meningen med livet vilket påverkar wellness.

Genom individens förmåga till och känsla för förståelse, hanterbarhet och meningsfullhet att ta itu med utmaningen mot wellness, som t ex att börja att träna med dess för-och nackdelar med att göra detta, erfars förhoppningsvis en kropp som fungerar, ger positiva utbyten med andra individer, ger bättre sömn, ger mer stresstålighet, etc, varför det är värt denna investering.”
(http://vardforskningisamverkan.se/wellness-modellen/)